prelude

Prelude
videodanza
2006 niza – barcelona,
miniDV, color

8minutos14segundos
cámara: lucía egaña

edición:
lucía egaña
coreografía: adeline maxwell
música: arvo part